Portal sali portretowej.

Godło Arcybractwa Miłosierdzia nad portalem sali portretowej.


Sala portretowa Arcybractwa Miłosierdzia.

Sala portretowa Arcybractwa Miłosierdzia.

Sala portretowa Arcybractwa Miłosierdzia.

Niezrealizowane projekty środkowego obrazu na sklepieniu sali portretowej. Archiwum Państwowe w Krakowie.

Niezrealizowane projekty środkowego obrazu na sklepieniu sali portretowej. Archiwum Państwowe w Krakowie.


Obraz pędzla Kazimierza Pochwalskiego na środku sklepienia sali portretowej.

Uczynki miłosierne. Sklepienie sali portretowej.

Więźniów uwalniać. Sklepienie sali portretowej.


Spragnionych napoić. Sklepienie sali portretowej.

Chorych odwiedzać. Sklepienie sali portretowej.

Głodnych nakarmić. Sklepienie sali portretowej.