Pan Jezus na Krzyżu. Sala portretowa.

Obraz Pana Jezusa na chorągwi procesyjnej Arcybractwa Miłosierdzia.

Matka Boska Bolesna. Sala portretowa.


Pan Jezus wskrzeszający Łazarza. Sala portretowa.

Święty Mikołaj. Sala portretowa Arcybractwa Miłosierdzia.

Laska wizytatorska Arcybractwa Miłosierdzia. Awers głowicy.


Laska wizytatorska Arcybractwa Miłosierdzia. Rewers głowicy z napisem: „Bądźcie miłosierni jako Ojciec wasz”.