Biskup Karol Wojtyła wraz księdzem proboszczem Tadeuszem Kurowskim, w kościele św. Floriana w Krakowie w 1961 r.

Książę metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha. Fotografia portretu pędzla Michaliny Janoszanki. Zbiory prywatne.

Kardynał Franciszek Macharski.


Kardynał Stanisław Dziwisz.

Eugeniusz Jelonek. Fotografia ze zbiorów prywatnych

Józef Chojnacki. Fotografia w sekretariacie Arcybractwa Miłosierdzia.


Zbigniew Chojnacki. Fotografia w sekretariacie Arcybractwa Miłosierdzia.

Otwarcie wystawy w sali portretowej w 400-lecie powstania Arcybractwa Miłosierdzia w 1984 r. Na pierwszym planie Andrzej Potocki, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej.

Sesja naukowa w sali Portretowej w 400-lecie powstania Arcybractwa Miłosierdzia w 1984 r. Prelekcję wygłasza Krystyna Jelonek-Litewka.


Zbigniew Chojnacki prosi kardynała Franciszka Macharskiego o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Piotra Skargi. Sesja naukowa w 400-lecie założenia Arcybractwa Miłosierdzia w 1984 r.