Żelazne drzwi do sali klejnotowej Arcybractwa Miłosierdzia.

Sala klejnotowa Arcybractwa Miłosierdzia. W środku żelazna skrzynia na dokumenty, na niej skrzynka na pieniądze i kosztowności.

Sala klejnotowa Arcybractwa Miłosierdzia. W środku żelazna skrzynia na dokumenty, na niej skrzynka na pieniądze i kosztowności.


Sala klejnotowa Arcybractwa Miłosierdzia.

Malowidła na sklepieniu sali klejnotowej.

Malowidła na sklepieniu sali klejnotowej.


Malowidła na sklepieniu sali klejnotowej.

Malowidła na sklepieniu sali klejnotowej.

Malowidła na sklepieniu sali klejnotowej.”


Lex (prawo). Malowidło na szafie w sali klejnotowej.

Aeternitas (wieczność). Malowidło na szafie w sali klejnotowej.

Gratia (łaska). Malowidło na szafie w sali klejnotowej.


Innocentia (niewinność). Malowidło na szafie w sali klejnotowej.

Fraus (oszustwo, podstęp). Malowidło na szafie w sali klejnotowej.

Diligentia (gorliwość, staranność, pilność). Malowidło na szafie w sali klejnotowej.


Pax (pokój). Malowidło na szafie w sali klejnotowej.

Pauperitas (ubóstwo). Malowidło na szafie w sali klejnotowej.

Abundantia (bogactwo, dostatek). Malowidło na szafie w sali klejnotowej.


Veritas (prawda). Malowidło na szafie w sali klejnotowej.

Humilitas (pokora). Malowidło na szafie w sali klejnotowej.

Temperantia (wstrzemięźliwość). Malowidło na szafie w sali klejnotowej.


Fortitudo (męstwo). Malowidło na szafie w sali klejnotowej.

Prudentia (roztropność). Malowidło na szafie w sali klejnotowej.

Iustitia (sprawiedliwość). Malowidło na szafie w sali klejnotowej.


Splendor. Malowidło na szafie w sali klejnotowej.